Print Friendly, PDF & Email

 

 

clip_image002Μόνο στις κεντρικές υπηρεσίες των υπουργείων και όχι στους φορείς τους έχει προχωρήσει η αξιολόγηση των δομών. Αυτών προκύπτει από απαντήσεις που δόθηκαν σε σειρά ερωτήσεων που κατατέθηκαν στη Βουλή από το βουλευτή της ΝΔ Λευτέρη Αυγενάκη.
Μάλιστα, αφενός μόνο δέκα υπουργεία έστειλα απαντήσεις και αφετέρου ενώ η διαδικασία έληγε στο τέλος του χρόνου το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης αναγκάζεται αυτές τις ημέρες να εισηγηθεί νομοθετική διάταξη, με την οποία παρατείνεται η αρχική προθεσμία που είχε δοθεί με βάση το Ν. 4024/2011 για την αξιολόγηση, προθεσμία που έληγε τον Δεκέμβριο του 2013.
Η σχετική διάταξη έχει περιληφθεί στο νομοσχέδιο «Ρυθμίσεις υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» και όπως δεσμεύτηκε στη χθεσινή συνεδρίαση της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής η υφυπουργός, Παρασκευή Χριστοφιλοπούλου «μέχρι να συζητηθεί το νομοσχέδιο στην Ολομέλεια, θα υπάρξει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα της αξιολόγησης των φορέων» και αυτό διότι «είναι μία αξιολόγηση που επιχειρείται για πρώτη φορά και κάθε αρχή είναι δύσκολη».
Η κυβέρνηση συνδέει την αξιολόγηση και τις οργανωτικές αλλαγές που θα ακολουθήσουν με την επιμόρφωση των φορέων και γι αυτό έχει ξεκινήσει ειδική συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης.
Πάντως, η αξιολόγηση και τα νέα οργανογράμματα οδηγούν σε μειώσεις δομών που σε ορισμένες περιπτώσεις φθάνουν το 50%.
Τα στοιχεία για την πορεία αξιολόγησης διαβιβάστηκαν στη Βουλή μετά από σειρά ερωτήσεων του βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Λευτέρη Αυγενάκη, ο οποίος απευθύνθηκε σε κάθε υπουργό χωριστά και τον κάλεσε να ενημερώσει εάν έχει προβεί σε αξιολόγηση των δομών και του προσωπικού του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα. Επίσης, ο βουλευτής ζητούσε να ενημερωθεί ποιο είναι το περίγραμμα της αξιολόγησης και η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε.

Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης
Σύμφωνα με το έγγραφο του αρμόδιου υπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 21 Οκτωβρίου, σε όλα τα υπουργεία συγκροτήθηκαν επιτροπές για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών τους μονάδων. Μέλη των επιτροπών αυτών επελέγησαν υπάλληλοι του δημόσιου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα με γνώση και εμπειρία σε θέματα οργάνωσης, με ικανότητες σύνθεσης, ανάλυσης, επικοινωνίας και ομαδικότητας. Ωστόσο, οι επιτροπές πλαισιώθηκαν και από την υψηλού τεχνοκρατικού επιπέδου συνδρομή εμπειρογνωμόνων (coaches) από τις χώρες μέλη της ΕΕ, με τη συνεργασία της Task Force και της γαλλικής κυβέρνησης. Το έργο των ομάδων έχει επικυρωθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης και πλέον βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση δομών και άλλων φορέων του Δημοσίου. Όπως διαβεβαιώνει ο κ. Μητσοτάκης, η αξιολόγηση διενεργείται με κριτήρια αντικειμενικά και μεθοδολογία που ανέπτυξε η Ομάδα Συντονισμού του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με τη συνεργασία εμπειρογνωμόνων της γαλλικής κυβέρνησης και της Task Force. Τα βασικά κριτήρια για την αναδιάρθρωση των δομών είναι:
Η αξιολόγηση των ασκούμενων αρμοδιοτήτων (κατά πόσο δημιουργεί προστιθέμενη αξία κάθε οργανωτική μονάδα).
Η αξιολόγηση της αποδοτικότητας των οργανωτικών μονάδων (εάν ο σχεδιασμός είναι ο βέλτιστος δυνατός).
Η αξιολόγηση των διαδικασιών (κατά πόσο η εκάστοτε δομή επιτρέπει άμεση απόκριση στις απαιτήσεις των πολιτών).
Η αξιολόγηση της συμβατότητας των δομών με τους στόχους, βάσει ποσοτικών δεδομένων για τις λειτουργικές δαπάνες, τη διαφάνεια στη δημοσιονομική διαχείριση και τη δυνατότητα μείωσης του κόστους.
Η δυνατότητα κατάργησης ή και συγχώνευσης υπηρεσιακών μονάδων ή εποπτευόμενων φορέων που δεν έχουν πλέον λόγο ύπαρξης.

Υπουργείο Εξωτερικών
Στο έγγραφο που διαβιβάζεται με ημερομηνία 23 Οκτωβρίου από τον αρμόδιο υπουργό, Ευάγγελο Βενιζέλο, αναφέρεται, ότι η επιτροπή που είχε συγκροτηθεί για την αξιολόγηση των δομών και των οργανικών μονάδων του υπουργείου, έχει παραδώσει την έκθεσή της από τον περασμένο Μάρτιο στο Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Η έκθεση αυτή περιλαμβάνει:
Αναδιάρθρωση των Γενικών Διευθύνσεων και μείωση των επιτελικών από έξι (6) σε τρεις (3).
Συγκέντρωση των υποστηρικτικών λειτουργιών σε μία ενιαία δομή με στόχο την αποτελεσματική υποστήριξη των βασικών αποστολών και την επίτευξη των επιχειρησιακών στόχων του υπουργείου.
Κατάργηση θέσεων μετακλητών γενικών γραμματέων Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Διεθνούς Αναπτυξιακής Συνεργασίας.
Κατάργηση της Γενικής Γραμματείας Αποδήμου Ελληνισμού και της Ειδικής Γραμματείας Αξιοποίησης Διεθνών Προγραμμάτων.
Περιορισμός του αριθμού των μετακλητών, ειδικών συμβούλων και ειδικών συνεργατών και αποσπασμένων στα πολιτικά γραφεία κατά 49%.
Ενίσχυση του ρόλου της Γενικής Επιθεώρησης.
Συρρίκνωση της Μεταφραστικής Υπηρεσίας και υπαγωγή στη νέα Δ” Διεύθυνση.

Επίσης, στο έγγραφο αποκαλύπτεται ότι εξετάζεται η μετατόπιση του κέντρου βάρους των προξενικών Αρχών από την αμιγή παροχή προξενικών υπηρεσιών στην άσκηση «χαμηλής διπλωματίας», η εισαγωγή συστήματος στρατηγικής διοίκησης και αξιολόγησης των οργανικών μονάδων και του προσωπικού βάσει στόχων, καθώς και η κατάρτιση σχεδίων δράσης από τις αρχές της Εξωτερικής Υπηρεσίας με σκοπό τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και της αποδοτικότητάς τους.

Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη
Σύμφωνα με το έγγραφο του αρμόδιου υπουργού, Νίκου Δένδια, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 18 Οκτωβρίου, αναφέρεται ότι ολοκληρώθηκε η διαβούλευση του σχεδίου νόμου για την αναδιοργάνωση της βασικής δομής του υπουργείου και τώρα αξιολογούνται οι προτάσεις για τις βελτιωτικές αλλαγές στις προωθούμενες διατάξεις. «Στο πλαίσιο της σχετικής διαδικασίας εντάχθηκε η αξιολόγηση της λειτουργίας και της αποτελεσματικότητας των Φορέων και Υπηρεσιών του υπουργείου», αναφέρει ο κ. Δένδιας.

Υπουργείο Οικονομικών
Στην έγγραφη απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 15 Οκτωβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Χρ. Σταϊκούρα, δεν γίνεται καμία αναφορά για τα στάδια της αξιολόγησης. Ο κ. Σταϊκούρας παραπέμπει για ενημέρωση στο υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης.

Υπουργείο Δικαιοσύνης
Ο αρμόδιος υπουργός, Χαράλαμπος Αθανασίου, απαντά εγγράφως στις 21 Οκτωβρίου ότι η αξιολόγηση των δομών του υπουργείου Δικαιοσύνης έγινε βάσει αντικειμενικών κριτηρίων που εκπονήθηκαν από την Ομάδα Εργασίας του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης.
Επίσης, γίνεται γνωστό ότι καταρχήν θα αξιολογηθούν:
Η Κεντρική Υπηρεσία του υπουργείου Δικαιοσύνης.
Σωφρονιστικές υπηρεσίες.
Έμμισθα υποθηκοφυλακεία και κτηματολογικά γραφεία.
Ιατροδικαστικές υπηρεσίες.
Υπηρεσίες Επιμελητών Ανηλίκων.
Υπηρεσίες Επιμελητών Κοινωνικής Αρωγής.
Ταμείο Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων.
Ινστιτούτο Διεθνούς και Αλλοδαπού Δικαίου.
Ινστιτούτο Δημοσίου Διεθνούς Δικαίου και Διεθνών Σχέσεων Θεσσαλονίκης.
Ινστιτούτο Κρητικού Δικαίου.
Ινστιτούτο Αιγαίου του Δικαίου της Θάλασσας και του Ναυτικού Δικαίου.
Επάνοδος.
Ως προς την αξιολόγηση του προσωπικού που υπηρετεί στο υπουργείο Δικαιοσύνης, ο κ. Αθανασίου αναφέρεται στα «περιγράμματα θέσεων». Την κατάρτισή τους αναλαμβάνει ο προϊστάμενος του εκάστοτε τμήματος, ο οποίος αποστέλλει ηλεκτρονικά στους υπαλλήλους ερωτηματολόγια ανάλυσης της θέσης εργασίας, προκειμένου αυτά να συμπληρωθούν από τους υπαλλήλους και οι υπάλληλοι καταγράφουν τις εργασίες που εκτελούν, προκειμένου, στη συνέχεια, να διαπιστωθεί πού υπάρχει δυνατότητα συγχωνεύσεων.

Υπουργείο Εσωτερικών
Σύμφωνα με το έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου από τον αναπληρωτή υπουργό Εσωτερικών, Λεωνίδα Γρηγοράκο, αναφέρεται ότι η αξιολόγηση των δομών των οργανικών μονάδων του υπουργείου Εσωτερικών έλαβε χώρα σύμφωνα με τις οδηγίες του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σε συνεργασία με τη γαλλική Task Force και τον αρμόδιο συντονιστή της επιτροπής που είχε συγκροτηθεί για τον σκοπό αυτόν. Το περίγραμμα της αξιολόγησης και η μεθοδολογία περιλάμβαναν ερωτηματολόγιο αξιολογικών κρίσεων, καταγραφή της υφιστάμενης στελέχωσης των γενικών διευθύνσεων και ανάλυση των οικονομικών μεγεθών. Το οργανόγραμμα που προέκυψε και το σύνολο των μεταρρυθμιστικών δράσεων έχουν, ήδη, εγκριθεί από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης. Επίσης, αξιολογήθηκε η δομή της Γενικής Γραμματείας Ισότητας Φύλων και δημιουργήθηκε σχέδιο νέου οργανογράμματος.

Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
Στην απάντηση που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 22 Οκτωβρίου από τον αρμόδιο υπουργό, Γιάννη Μανιάτη, δεν δίνεται σαφές χρονοδιάγραμμα για το πέρας της αξιολόγησης. Αναφέρεται, πάντως, ότι τόσο η οργανωτική αναδιάρθρωση του ΥΠΕΚΑ όσο και οι μεταρρυθμιστικές δράσεις που έχουν αποφασιστεί από το Κεντρικό Συμβούλιο Μεταρρύθμισης (ΚΣΜ) υλοποιούνται παράλληλα. Ειδικά για την οργανωτική αναδιάρθρωση, στο έγγραφο αναφέρεται ότι οι σχετικές δράσεις περιλαμβάνουν τη δημιουργία «περιγράμματος αποστολής», την κατανομή των θέσεων εργασίας στη νέα οργανωτική δομή, την κατανομή των θέσεων εργασίας ανά κατηγορία και κλάδο/ειδικότητα, το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος του νέου Οργανισμού, την επιλογή και τοποθέτηση προϊσταμένων στις νέες οργανικές μονάδες, την κατανομή προσωπικού στις νέες θέσεις εργασίας. Ως προς τις μεταρρυθμιστικές δράσεις, «θα γίνει ανακατανομή αρμοδιοτήτων με συντονισμένο τρόπο», θα ωφεληθούν οι πολίτες και οι επιχειρήσεις διότι θα περιοριστεί ο γραφειοκρατικός φόρτος, θα υπάρξει μείωση των διοικητικών βαρών αλλά και μείωση στα διαδικαστικά στάδια διεκπεραίωσης υποθέσεων. Είναι αξιοσημείωτη η αναφορά ότι μακροπρόθεσμα «θα επιτευχθεί σημαντική μείωση κρατικής δαπάνης μέσω της μείωσης του μισθολογικού κόστους, λόγω του περιορισμού των οργανικών μονάδων και των αντίστοιχων θέσεων προϊσταμένων Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Τμημάτων (μείωση των αντίστοιχων χορηγούμενων επιδομάτων θέσεων ευθύνης)».

Υπουργείο Μακεδονίας-Θράκης
Στο έγγραφο του υπουργού Μακεδονίας-Θράκης, Θεόδωρου Καράογλου, με ημερομηνία 18 Οκτωβρίου, γίνεται γνωστό ότι από την επιτροπή που είχε συγκροτηθεί προτάθηκαν τρία εναλλακτικά σενάρια για την αναδιοργάνωση των δομών του υπουργείου και των φορέων που εποπτεύει και κοινή συνισταμένη τη σημαντική μείωση των οργανικών μονάδων και την ορθολογικότερη οργάνωσή τους. Με βάση τις αποφάσεις του Κυβερνητικού Συμβουλίου Μεταρρύθμισης, μειώνονται οι οργανικές μονάδες κατά 53%, με δημοσιονομικό όφελος 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτόχρονα, το υπουργείο αναλαμβάνει την υλοποίηση επιχειρησιακών προγραμμάτων του στόχου «Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία».

Υπουργείο Παιδείας
Ο αρμόδιος υπουργός, Κωνσταντίνος Αρβανιτόπουλος, απαντά εγγράφως στις 17 Οκτωβρίου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση, η αναδιοργάνωση και η σύνταξη νέου οργανογράμματος στην κεντρική υπηρεσία του υπουργείου Παιδείας. Για τους φορείς που εποπτεύει το υπουργείο (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ και ΑΕ), έχει σταλεί εγκύκλιος βασισμένη στη μεθοδολογική προσέγγιση του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, με την οποία καλούνται στα «προβλεπόμενα περιοριστικά χρονοδιαγράμματα» να προβούν σε αξιολόγηση των δομών και υπηρεσιών τους, στη σύνταξη νέων οργανογραμμάτων που θα προκύπτουν από τη συγχώνευση και τυχόν κατάργηση των οργανικών μονάδων, και σε κατάργηση οργανικών θέσεων.

Υπουργείο Υποδομών
Όπως απαντά εγγράφως ο αρμόδιος υπουργός, Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, στις 17 Οκτωβρίου, «το υπουργείο Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων έχει τύχει αξιολόγησης των δομών του προσωπικού του, πριν από τη διάσπασή του από το τέως ενιαίο υπουργείο Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, από Επιτροπή Αξιολόγησης που είχε συγκροτηθεί από το υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης τον Σεπτέμβριο του 2012». Όπως εξηγεί ο κ. Χρυσοχοΐδης, η μεθοδολογία του εγχειρήματος βασίζεται στο μοντέλο PDCA (Plan-Do-Check-Act) για τον έλεγχο και τη συνεχή βελτίωση των διαδικασιών και των παρεχόμενων υπηρεσιών. Σε άλλο έγγραφο του κ. Χρυσοχοΐδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή στις 21 Οκτωβρίου, γίνεται γνωστό ότι έχει συνταχθεί προσχέδιο οργανισμού που σε αρκετές περιπτώσεις επιφέρει πλήρη αναδιάταξη των δομών, όπως στη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Έργων, ενοποιούνται οι διοικητικές υποστηρικτικές υπηρεσίες όλου του υπουργείου, μειώνονται οι δομές σε ποσοστό μεγαλύτερο του 50%. Στο πλαίσιο του νέου οργανογράμματος, που αναμένεται να έχει εγκριθεί μέχρι το τέλος του 2013, εκπονείται σχέδιο στελέχωσης του υπουργείου, σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες αυτού σε συνδυασμό με τα εκπονούμενα περιγράμματα θέσεων και όπως γίνεται γνωστό, οι εργασίες αυτές θα έχουν ολοκληρωθεί τις προσεχείς εβδομάδες.
Πηγή: http://aftodioikisi.gr/proto-thema/axiologisi-domon-sto-apirovlito-oi-foreis-ton-ipourgeion
×