Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φορείς του δημοσίου που διενεργούν διαγωνισμούς, κατόπιν της έκδοσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Τραπεζική αργία βραχείας διάρκειας» (ΦΕΚ Α/65/28-06-2015) και σχετικά με την προσκόμιση εγγυητικών επιστολών για συμμετοχή σε Διαγωνισμό, ότι δύνανται να κάνουν χρήση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 10 ΠΔ 118/2007 (ΦΕΚ Α/150/10.07.2007) ή της αντίστοιχης διάταξης στον οικείο Κανονισμό Προμηθειών τους.

Σημειώνεται ότι, στους διαγωνισμούς που διενεργούνται ηλεκτρονικά, η «καταληκτική ημερομηνία διενέργειας» θα πρέπει να τροποποιηθεί/ μετατεθεί στον συστημικό διαγωνισμό πριν τη λήξη της ημερομηνίας αυτής.