Print Friendly, PDF & Email
Ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Εκπαίδευσης και Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, Καθ. Σπύρος Γεωργάτος, πριν καν την συγκρότηση αυτού του οργάνου, που αντικαθιστά το ΕΣΥΠ, σε συνέντευξή του στο Βήμα της Κυριακής (του Πάσχα!) (http://www.tovima.gr/society/ article/?aid=874119), «έθεσε τον δάκτυλον επί τον τύπον των ήλων» και αποκάλυψε ότι το βασικό πρόβλημα της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα είναι τα ΤΕΙ και «το πρώτο βήμα για να ξεκινήσει η αναδιάρθρωση του χώρου» είναι η κατάργησή τους (με ”Δούρειο ίππο” την εισαγωγή τμημάτων επαγγελματικής εκπαίδευσης διετούς κύκλου σπουδών).
Τι άλλο μπορεί να σημαίνει η φράση: «Το πρώτο βήμα θα πρέπει να είναι η ένταξη των θεματικά συγγενών Τμημάτων ΤΕΙ στα Πανεπιστήμια επί τη βάσει αξιολογικών κριτηρίων και η ταυτόχρονη ίδρυση τμημάτων διετών σπουδών που θα προσφέρουν μια ποιοτική διέξοδο στην κατεύθυνση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και της κατάρτισης»
Η πρόθεση είναι προφανής: διαμοιράζουμε τα καλά ιμάτια “επί τη βάσει αξιολογικών κριτηρίων” (τίνων κριτηρίων και τίνων κριτών;) και τα υπόλοιπα τα κάνουμε Ιδρύματα μετα-δευτεροβάθμιας επαγγελματικής εκπαίδευσης και έτσι, ως δια μαγείας, εξαφανίζεται το ΜΟΝΑΔΙΚΟ πρόβλημα της Ανώτατης Παιδείας στη χώρα που είναι τα «καταραμένα» ΤΕΙ.
Τα ΤΕΙ, για περισσότερο από 15 χρόνια, είναι ο ένας από τους δύο πυλώνες της Ανώτατης Εκπαίδευσης στη χώρα μας και ως θεσμός έχουν αποδείξει και τεκμηριώσει την αξία τους, όχι μόνο στην εκπαίδευση αλλά και στην παραγωγή επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης σε τοπικό, εθνικό αλλά και διεθνές επίπεδο και αυτό είναι μία πραγματικότητα που κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει.
Υπενθυμίζουμε ότι στα Ανώτατα Ιδρύματα Τεχνολογικού Τομέα στη χώρα μας φοιτούν και αποφοιτούν δεκάδες χιλιάδες Έλληνες φοιτητές, που με την αποφοίτησή τους αποκτούν το βασικό πτυχίο ΑΕΙ για τη χώρα μας και για όλο τον κόσμο (Bachelor) και σταδιοδρομούν σε επαγγέλματα και επιστήμες. Οι Πτυχιούχοι ΤΕΙ έχουν εξελιχθεί με μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους σπουδών (κυρίως στο εξωτερικό, αφού στο εσωτερικό υφίστανται συνήθως το bullying των «πορφυρογέννητων»). Ευτυχώς για τους απόφοιτούς μας, η Παιδεία είναι θέμα αξίας και ικανότητας, που αποδεικνύεται στο στίβο, και όχι θέμα πατρικίων και πληβείων.
Στη συνέχεια του κειμένου/ συνέντευξης του κ. Γεωργάτου, διατυπώνεται η άποψη: «Η “οριζόντια” μετονομασία όλων των ΤΕΙ σε Πανεπιστήμια Εφαρμογών, όπως έχει προταθεί από τη σύνοδο των προέδρων τους, δεν συνεπάγεται αυτόματα την ποιοτική τους αναβάθμιση, ούτε αντιμετωπίζει το πρόβλημα της ετερογένειας και της μεγάλης γεωγραφικής διασποράς τους».
Υπενθυμίζουμε ότι σε όλη την Ευρώπη, τα αντίστοιχα των ΤΕΙ Ανώτατα Ιδρύματα, ονομάζονται Universities of Applied Sciences δηλαδή Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών και αυτή η μετονομασία δεν αποτελεί κανενός είδους αναβάθμιση για τα ΤΕΙ. Απλώς περιγράφει αυτό που είναι αυτή τη στιγμή τα ΤΕΙ. Εξάλλου, ο όρος αναβάθμιση είναι αδόκιμος -αν όχι υποβολιμαίος- δεδομένου ότι δεν υπάρχει άλλη βαθμίδα Παιδείας παραπάνω από την Ανώτατη. Και ένα απλό παράδειγμα, ανάμεσα σε πολλά άλλα: η Φινλανδία (χώρα υπόδειγμα εκπαιδευτικής πολιτικής), έχει 12 Πανεπιστήμια και 24 Πανεπιστήμια Εφαρμοσμένων Επιστημών.
Όσο για την ετερογένεια(;;) και την διασπορά των ΤΕΙ -αυτών και μόνο αυτών!!-  …..ουδέν σχόλιον.
Σε τρίτο σημείο της συνέντευξης διατυπώνεται επίσης: «Νομίζω ότι όλες οι πλευρές στην κοινότητα είναι τώρα πιο έτοιμες να αφήσουν κατά μέρος τα δευτερεύοντα και να ασχοληθούν με τα πιο ουσιαστικά. Τα ΤΕΙ μπορεί να έγιναν διά νόμου Ανώτατα Ιδρύματα αλλά όλοι ξέρουμε ότι πολλά πτυχία δεν έχουν αξία στην αγορά εργασίας. Πολλά στελέχη των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων ισχυρίζονται ότι οι απόφοιτοί τους βρίσκονται σε καλύτερο παρονομαστή από τους αποφοίτους των Πανεπιστημίων αλλά δεν είμαι σίγουρος εάν υπάρχει πράγματι κάποια εμπεριστατωμένη συγκριτική μελέτη επ’ αυτού».
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όταν διατυπώνονται τέτοιες απόψεις, χωρίς καμία επίσης εμπεριστατωμένη τεκμηρίωση, περί της αξίας των πτυχίων στην αγορά εργασίας. Είναι επίσης γνωστό ότι πολλά επιστημονικά πεδία  που θεραπεύονταν μέχρι πρόσφατα στην χώρα μας αποκλειστικά σε τμήματα ΤΕΙ, τώρα θεραπεύονται και σε τμήματα Πανεπιστημίων (Λογιστική, Νοσηλευτική, Κοινωνική Εργασία, Τουριστικές Επιχειρήσεις, Γραφιστική,  κ.λπ.).
Ως συμπέρασμα από τη συνέντευξη βγαίνει ότι τα ουσιαστικά προβλήματα της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι το εξής ένα: Τα ΤΕΙ, που έγιναν δια νόμου ΑΕΙ (ενώ δεν θα έπρεπε) και τα Πτυχία τους, που δεν αξίζουν και σπουδαία πράγματα (ενώ δευτερεύον πρόβλημα είναι π.χ. η υπο-χρηματοδότηση του συνόλου των ΑΕΙ). Άρα, ας διαλύσουμε τα ΤΕΙ και έτσι λύνουμε ΟΛΑ τα προβλήματα της Παιδείας στη χώρα μας.
Σε σχέση λοιπόν με το περιεχόμενο και τις διατυπώσεις της συνέντευξης αυτής, όσον αφορά στα ΤΕΙ:
1.    Πιστεύουμε ότι ο κ. Πρόεδρος του ΕΣΕΑΑΔ γνωρίζει πολύ λίγα πράγματα για τα ΤΕΙ, το επιστημονικό και εκπαιδευτικό δυναμικό τους, τις υποδομές και την ερευνητική τους δραστηριότητα (ας δει τα στατιστικά στοιχεία του Εθνικού κέντρου Τεκμηρίωσης και ας τα συγκρίνει με εκείνα αρκετών Πανεπιστημίων), τη διεθνή αναγνώρισή τους, αλλά και την συνολική προσφορά τους στην ελληνική κοινωνία και κυρίως στους νέους της μικρομεσαίας τάξης. Όλα αυτά μπορεί να τα βρει στις πρόσφατες πολύ θετικές εξωτερικές αξιολογήσεις των Ιδρυμάτων. Η Σύνοδος των Προέδρων ΤΕΙ τον προσκαλεί, πριν ξεκινήσει τις εργασίες του το σημαντικό για την Παιδεία σώμα στο οποίο θα προεδρεύει, να επισκεφτεί και να γνωρίσει από κοντά και κατ’ ουσία τα ΤΕΙ, για να διαπιστώσει «ιδίοις όμμασι» ότι είναι τουλάχιστον άδικος και ατυχής –αν μη τι άλλο- ο τρόπος με τον οποίο απαξιώνει τα ΤΕΙ και ουσιαστικά προτείνει τη διάλυσή τους, πριν καν συνεδριάσει το ΕΣΕΑΑΔ.
2.    Επειδή η Σύνοδος Προέδρων ΤΕΙ έχει προ πολλού προχωρήσει σε ουσιαστικές και εις βάθος συζητήσεις και λυσιτελή επεξεργασία πολύ σοβαρών θεμάτων με το Υπουργό Παιδείας κ. Γαβρόγλου και τον Γ.Γ. κ. Παντή και σε πολλά θέματα που αφορούν στα ΤΕΙ έχουμε οικοδομήσει σχέσεις αλληλοκατανόησης και εμπιστοσύνης, θέλουμε να πιστεύουμε ότι, οι απόψεις που διατυπώνονται στη συνέντευξη αυτή δεν απηχούν τις τελευταίες θέσεις του Υπουργείου Παιδείας.
3.    Τα ΤΕΙ έχουν δεχτεί να συμβάλουν -και συμβάλουν- στη διαμόρφωση του Ενιαίου Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης και Έρευνας, αλλά δεν θα δεχτούν ποτέ να παίξουν το ρόλο της Ιφιγένειας, ως θύματα προκατάληψης.
Η Σύνοδος Προέδρων, σε κάθε περίπτωση, θα σταθεί απέναντι σε όποια απόπειρα απαξίωσης, κατακερματισμού και ουσιαστικής διάλυσης των Ανώτατων Ιδρυμάτων Τεχνολογικού Τομέα, που αποτελούν τεράστια υλική και πνευματική περιουσία του Ελληνικού λαού.
Για τη Σύνοδο Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ
Η Γραμματεία
Δημήτρης Βελισσαρίου, Πρόεδρος ΤΕΙ Πελοποννήσου
Βασίλης Τριανταφύλλου, Πρόεδρος ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας
Πέτρος Λάμψας, Πρόεδρος ΤΕΙ Στερεάς Ελλάδας

Πηγή: https://www.esos.gr/