Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

Συνεχίζεται κλιμακούμενη η δρομολογημένη και μνημονιακά προγραμματισμένη αποδόμηση του Δημοσίου, με την εκχώρηση νευραλγικών δομών του σε ιδιώτες και φορείς, που θα ασκούν πλέον αποκλειστικές αρμοδιότητες που του ανήκουν.

Στο άρθρο 118 του υπό ψήφιση Πολυνομοσχεδίου «Συνταξιοδοτικές διατάξεις δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων του Ν.4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις, μεσοπρόθεσμο πλαίσιο δημοσιονομικής στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές διατάξεις», προβλέπεται η σύσταση στη Γενική Γραμματεία Υποδομών, του Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών, Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών έργων, μελετών, τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών ΜΗ.Τ.Ε, και  ότι: «Η Γ.Γ.Υ. δύναται να αναθέτει υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 12 του ν. 4412/2016 τη διαχείριση και λειτουργία του ΜΗ.ΦΥ.Π.Τ.Ε. της προηγούμενης παραγράφου στο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (Τ.Ε.Ε.), καθώς και στα αρµόδια επιμελητήρια και συλλόγους δηµοσίου δικαίου….»

Καταγγέλλουμε  την επιχειρούμενη προσπάθεια ανάδειξης του ΤΕΕ σε «κρατική υπηρεσία» παροχής υπηρεσιών έναντι αμοιβής, προκειμένου να επιλυθεί το οικονομικό του πρόβλημα.

Ζητούμε την απόσυρση της παράγραφου 3 του άρθρου 118 του Πολυνομοσχεδίου και κάθε διάταξης που αποσκοπεί στην ανάθεση – εκχώρηση σε τρίτους καθηκόντων και αρμοδιοτήτων του Δημοσίου, που πρέπει να εκτελούνται και να διασφαλίζονται από το Κράτος και στις Υπηρεσίες του.