Κατηγορία: Ινστιτούτο Π.Ο.ΜΗ.Τ.Ε.Δ.Υ

ΙΕΕΠΜ Συνεδρίαση Γενικής Συνέλευσης Εταίρων

Σήμερα 30/4/2015 η Γενική Συνέλευση των Εταίρων του Ινστιτούτου Έρευνας και Επιμόρφωσης των Πτυχιούχων Μηχανικών ενέκρινε τον Κανονισμό Εσωτερικής Λειτουργίας του (Κ.Ε.Λ).

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος: Κωστόπουλος Γεώργιος 6974045136 kostoge@gmail.com Αντιπρόεδρος: Αδαμάκης Ιωάννης 6973346928 adamakis@elinyae.gr Γραμματέας: Μπεκιάρη Ειρήνη 6932712373 irene_bekiari@yahoo.gr Ταμίας Παπαϊωάννου Ιωάννης 6945553665 i.s.papaioannou@gmail.com Μέλη Κυριάκος Φίλιππος Λιόντης Στέφανος Μερτινός Γεώργιος 6942247404  6937457910  …

Εταίροι

1. Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων («Π.Ο.ΜΗ.ΤΕ.Δ.Υ»). 2. Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων Αττικής και Νήσων («ΣΥ.ΜΗ.Δ.Υ.Α.Ν.»). 3. Σύλλογος Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.…

×