Print Friendly, PDF & Email

29/10/2013

 

clip_image001

Τον τελευταίο χρόνο, κατά τη διάρκεια επεξεργασίας σειράς χωροταξικών και πολεοδομικών ρυθμίσεων του ΥΠΕΚΑ, έχουν προκύψει ζητήματα ιδιαίτερου τοπικού ενδιαφέροντος που αποτελούν εκκρεμότητες ετών της Ελληνικής πολιτείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του ΥΠΕΚΑ, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ζήτησε την ενημέρωση των μελών της Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ5 του ΚτΒ, για αυτά τα πολεοδομικά ζητήματα που έχουν ανακύψει.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Γιώργος Βλάχος τόνισε ότι τα πολεοδομικά ζητήματα αποτελούν ένα χρόνιο και σημαντικό πρόβλημα που αφορά όλους τους συμπολίτες μας και κυρίως αυτούς που ζουν στην επαρχία, καθώς η πολιτεία τους επέτρεψε να χτίσουν νόμιμα, δίνοντάς τους άδεια και να αξιοποιήσουν την γη την οποία κατείχαν. Στη συνέχεια η πολιτεία συνέχισε να τους οδηγεί προς την κατεύθυνση της πολεοδόμησης καθώς έφτιαξε όλες της απαραίτητες υποδομές όπως δρόμους, σχολεία, δίκτυα ύδρευσης και ηλεκτρικού ρεύματος. Θα πρέπει να δώσουμε στους πολίτες το δικαίωμα να αξιοποιήσουν την περιουσία τους, σημείωσε ο βουλευτής της ΝΔ Γιώργος Βλάχος.

Σύμφωνα με τον Υπουργό Αναπληρωτή ΠΕΚΑ Σταύρο Καλαφάτη «επιθυμούμε, όπως συνέβη και πριν την κατάθεση του νομοσχεδίου των αυθαιρέτων, να ακούσουμε όλες τις απόψεις, να ζητήσουμε από όλους τους βουλευτές να καταθέσουν προτάσεις για να δώσουμε μία λύση, όπως και αν μπορούμε, σε πραγματικά προβλήματα της κοινωνίας. Προβλήματα που κατά γενική ομολογία ταλαιπωρούν ένα μεγάλο κομμάτι των συμπολιτών μας». Ο Υπουργός Αναπληρωτής σημείωσε ότι σε σειρά περιοχών της χώρας έχουν γίνει σειρές από κανονιστικές πράξεις και δικαιοπραξίες οι οποίες αμφισβητούνται. Το πρόβλημα εμφανίζεται τώρα με την ολοκλήρωση των δασικών χαρτών της περιοχής και την ολοκλήρωση του κτηματολογίου, οπότε πρέπει να εξεταστεί αν και πως η Πολιτεία μπορεί να λύσεις τα προβλήματα αυτά, πάντα στα πλαίσια της συνταγματικής νομιμότητας. Ο Σταύρος Καλαφάτης ζήτησε από τους Βουλευτές και τα κόμματα να καταθέσουν συγκεκριμένες προτάσεις αλλά και προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ιδιαίτερες εκλογικές περιφέρειες των βουλευτών.

Θέματα που τέθηκαν προς συζήτηση στην Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής :

1.Οικισμοί προ του 1923 των οποίων τα όρια καθορίστηκαν με αποφάσεις νομαρχών μετά την ψήφιση του Συντάγματος ( 1975) και πριν την εφαρμογή του Ν.998/1979 οι οποίοι μεταγενέστερα κρίθηκαν ότι αποτελούν έκταση προστατευόμενη από τη δασική νομοθεσία.

• Τα όρια των συγκεκριμένων περιοχών έχουν ακυρωθεί από το ΣΤΕ ( κρίθηκε αντισυνταγματική η αρμοδιότητα προς του Νομάρχες να ρυθμίσουν παρόμοια ζητήματα)

• Οι συγκεκριμένες περιοχές έχουν χαρακτηριστεί από τις αρμόδιες δασικές υπηρεσίες ως δασικές εκτάσεις και μάλιστα έχουν σε μεγάλο βαθμό χαρακτηριστεί και ως αναδασωτέες.

• Δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4164/2013 που όρισε τις περιοχές οι οποίες θεωρούνται ως εντός σχεδίου και δεν εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της δασικής υπηρεσίας.

Το σχετικό ζήτημα έχει απασχολήσει την διοίκηση, έχει εκδοθεί σχετικό πόρισμα από τον Συνήγορο του πολίτη και ερευνάται η από συνταγματικής απόψεως ορθή επίλυση του ζητήματος δεδομένου ότι οι κανονιστικές πράξεις της διοίκησης που εκδόθηκαν 30 χρόνια πριν είχαν σαν συνέπεια να εκδοθούν άδειες οικοδομής ως εντός σχεδίου περιοχή, να λάβουν χώρα χιλιάδες δικαιοπραξίες και γενικά να υπάρχει η πεποίθηση στον πολίτη ότι κατέχουν οικόπεδα και κτίσματα σε εντός σχεδίου περιοχή.

Το θέμα αναδεικνύεται εντόνως λόγω της κτηματογράφησης και της σύνταξης των δασικών χαρτών.

2. Εκτάσεις δημοσίων κτημάτων κατεχόμενες άνω των 50 χρόνων από πολίτες είτε μετά από ειδική παραχώρηση (μίσθωση) είτε μετά από παράλειψη της διοίκησης να ρυθμιστεί νομοθετικά η παραχώρηση δια εξαγοράς.

• Οι εκτάσεις αποτελούν δημόσιο κτήμα ενώ κατέχονται ( έχουν κατασκευαστεί κτίσματα , έχουν γίνει συνδέσεις με τα δίκτυα εν γνώσει της διοίκησης – φορολογούνται ως ακίνητα) για δεκαετίες. Δεν έλαβε χώρα κατά το παρελθόν βάσει νόμου διαδικασία νόμιμης παραχώρησης της κυριότητας δυνάμει εξαγοράς. • Σύμφωνα με το νέο νόμο για τις ρυθμίσεις περί αυθαιρέτων κατασκευών δεν επιτρέπεται η υπαγωγή αυθαιρέτων κατασκευών και αλλαγών χρήσεων σε δημόσιο κτήμα.

3. Οικισμοί προ του 1923 που καθορίστηκαν τα όριά τους με αποφάσεις νομαρχών και μεταγενέστερα κρίθηκαν ως κατολισθήσιμοι

• Αν και κρίθηκαν κατολισθήσιμοι η πολεοδομικές υπηρεσίες εξέδιδαν άδειες για την εκτέλεση εργασιών μέχρι και το 2010. Με αφορμή έγγραφα της αρμόδιας διεύθυνσης της Περιφέρειας δεν εκδίδονται άδειες και κατά τις υπηρεσίες του Υπουργείου απαιτείται η εκπόνηση γεωλογικής μελέτης η οποία θα αποφαίνεται για τη δυνατότητα η μη εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών σε τμήμα η όλη την περιοχή του οικισμού. Παράλληλα θα πρέπει να θεραπευτεί και ο καθορισμός των ορίων των οικισμών σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

4. Οικισμός ο οποίος προβλέφθηκε με την έγκριση του Γ.Π.Σ αλλά μεταγενέστερα εν όψει της πολεοδομικής μελέτης χαρακτηρίστηκε ως περιοχή προστατευόμενη από την δασική νομοθεσία.

• Πρόκειται για υλοποιημένη κατάσταση οικισμού με διάνοιξη δρόμων – δημιουργία κοινωφελών χώρων με πρωτοβουλία των κατοίκων όπου η υλοποιημένη κατάσταση δεν βασίζεται στο υπάρχον νομικό πλαίσιο. Η έκταση αγοράστηκε ως οικιστική ανά οικόπεδο πριν το 1975 με κατατμήσεις του αρχικού οικοπέδου.

5. Εκτάσεις Οικοδομικών συνεταιρισμών για τις οποίες ενώ εγκρίθηκαν τα όρια πολεοδομικής μελέτης η περιοχή παρουσιάζεται ως προστατευόμενη έκταση κατά τις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.

• Για την πρόοδο της διαδικασίας πολεοδόμησης παρουσιάζεται η σύγκρουση των πολεοδομικών διατάξεων και των διατάξεων της δασικής νομοθεσίας

Κατά το κλείσιμο της συζήτησης ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης δεσμεύθηκε ότι θα προτείνει ομάδα εργασίας που θα αποτελείται από υπηρεσιακούς υπαλλήλους μεταξύ των Υπουργείων Οικονομικών και ΠΕΚΑ, η οποία θα συντονίζει όλες τις κινήσεις των δύο υπουργείων στο θέμα των ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων του δημοσίου σε αμφισβητούμενες εκτάσεις. Με αυτό τον τρόπο δε θα αλλάζουν τα μέλη της επιτροπής όταν αλλάζει ο εκάστοτε Υπουργός και θα συνεχίζουν απρόσκοπτα το έργο τους.

Επιπλέον ο Σταύρος Καλαφάτης ανέφερε ότι εξετάζεται από τον ίδιο η δημιουργία «μιας ομάδας εργασίας, απαρτιζόμενης από ανώτατους υπαλλήλους και νομικούς συμβούλους του υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε να υπάρξει συντονισμός. Μια μόνιμη, ει δυνατόν, ομάδα εργασίας, κοινής επίβλεψης και εξέτασης των προβλημάτων, ακόμα και ανά περιοχή. Να βλέπουν σε κάθε νομό τα προβλήματα χωροταξίας και ιδιοκτησίας και να καταλήγουν σε κάποια λύση».

Τέλος, ο Υπουργός Αναπληρωτής ΠΕΚΑ Σταύρος Καλαφάτης ζήτησε μέσα σε 20 μέρες από όλους τους βουλευτές, τόσο όσους συμμετέχουν στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, όσο και όσους δεν συμμετέχουν, να καταθέσουν εγγράφως τις απόψεις τους στου ΥΠΕΚΑ, ώστε να τύχουν επεξεργασίας και πιθανόν να ενσωματωθούν σε σχετικό νομοσχέδιο που θα κατατεθεί το επόμενο διάστημα, όπως είναι το νομοσχέδιο για τη χωροταξική και πολεοδομική μεταρρύθμιση.

Τη συζήτηση στην Επιτροπή παρακολούθησε μεγάλος αριθμός βουλευτών, ενώ τοποθετήθηκαν και έκαναν παρεμβάσεις οι βουλευτές Βορίδης, Τζαμτζής, Αποστόλου, Μανωλάκου, Σταμενίτης, Κωνσταντινίδης, Καρασμάνης, Θεοπεφτάτου.

Πηγή: http://aftodioikisi.gr

×