Print Friendly, PDF & Email

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ εγκυκλίου

Όπως είναι ήδη γνωστό, τον Δεκέμβρη του 2017 άρχισαν να δημοσιεύονται αποφάσεις του ΣτΕ σχετικές με τους Οργανισμούς Περιφερειών για τους οποίους είχε καταθέσει αιτήσεις ακύρωσης η ΕΜΔΥΔΑΣ το 2011. Οι Οργανισμοί αυτοί προέβλεπαν στις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Η Ομοσπονδία μας αντέδρασε άμεσα με έγγραφα τόσο προς το Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, όσο και προς το Υπουργείο Εσωτερικών προκειμένου να εναρμονιστεί στο σύνολό του ο δημοσιοϋπαλληλικός κώδικας (Ν.3528/2007) με τον Ν.4369/2016, ο οποίος άλλωστε ψηφίστηκε από τη σημερινή Κυβέρνηση και ο οποίος προβλέπει για τις θέσεις προϊσταμένων υπαλλήλους των κατηγοριών ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ.

Στο Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης πραγματοποιήθηκαν συναντήσεις με τον Γενικό Γραμματέα και την Υπουργό κ. Ολγα Γεροβασίλη, ενώ, παρά τις συνεχείς οχλήσεις μας στο Υπουργείο Εσωτερικών, αρνήθηκαν συνάντηση μαζί μας. Ο Ν.4369/2016 προβλέπει ξεκάθαρα, χωρίς διακρίσεις μεταξύ των αποφοίτων της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά μέσα από τη μοριοδότηση των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων των υποψηφίων, να αναδεικνύονται οι πλέον ικανοί υπάλληλοι για την στελέχωση των θέσεων ευθύνης.

Παρά τις έντονες πιέσεις μας και τις διαβεβαιώσεις που είχαμε από την Υπουργό Διοικητικής Ανασυγκρότησης κ. Όλγα Γεροβασίλη ότι το θέμα που προέκυψε θα ρυθμιστεί και δεν κινδυνεύει να ανατραπεί ο Ν.4369/2016 (νόμος Βερναρδάκη) μέχρι σήμερα, πέντε μήνες μετά την πρώτη επαφή μας με το Υπουργείο και μετά από αλλεπάλληλες συναντήσεις τόσο με στελέχη του Υπουργείου όσο και με την Υπουργό, δεν έχει προχωρήσει καμία ενέργεια για τη διευθέτηση του προβλήματος, παρά τη δέσμευση της Υπουργού, στην τελευταία συνάντησή μας στις 18 Μαΐου, για άμεση λύση του θέματος.

Το Υπουργείο Εσωτερικών αιφνιδίως την Πέμπτη 7 Ιουνίου μας κοινοποίησε εγκύκλιο για την «Εφαρμογή του προβαδίσματος κατηγοριών κατά την επιλογή προϊσταμένων σε θέσεις ευθύνης των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού» σε απάντηση του σχετικού με το θέμα των ΟΕΥ και των αποφάσεων του ΣτΕ εγγράφου μας. Στην εγκύκλιο αυτή δίδεται κατεύθυνση σε όλους τους φορείς να τροποποιήσουν τους οργανισμούς των Υπηρεσιών τους σύμφωνα με τις αποφάσεις του ΣτΕ, προτρέποντάς τους να χρησιμοποιηθεί ο όρος ΠΕ και εν ελλείψει ΤΕ καταστρατηγώντας τις διατάξεις του Ν.4369/2016.

Δεδομένου ότι:

 1. οι αποφάσεις του ΣτΕ αναφέρονται σε προγενέστερο χρόνο, (για το έτος 2011) και νόμο, καθώς και ότι έκτοτε έχουν γίνει τέσσερις τροποποιήσεις του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007), με την τελευταία τροποποίησή του (Ν.4369/2016) να προβλέπει ότι οι υπάλληλοι της ΤΕ κατηγορίας:
  • Εγγράφονται στο Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο εντάσσονται υποψήφιοι για την κάλυψη διοικητικών θέσεων αυξημένης ευθύνης.
  • Επιλέγονται για τις θέσεις προϊσταμένων όλων των Οργανικών μονάδων επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης, Διεύθυνσης και Τμήματος.
 2. Ο Ν.4369/2016 στο άρθρο 31 παράγραφος 5 αναφέρει ότι: «Κάθε γενική ή ειδική διάταξη που ρυθμίζει θέματα του παρόντος νόμου ή αντίκειται στις διατάξεις του καταργείται».

 Καταγγέλλουμε τον Υπουργό Πάνο Σκουρλέτη

 • για απόλυτα απαξιωτική συμπεριφορά προς τους ΤΕ Μηχανικούς, αλλά και συνολικά στους 53.000 Δημοσίους υπαλλήλους της ΤΕ κατηγορίας, τους οποίους η Εγκύκλιός του καταδικάζει σε στασιμότητα, στερώντας τους το όραμα και την προσπάθεια για κάθε είδους πρόοδο, αφού ακυρώνει κάθε προοπτική εξέλιξής τους στην ιεραρχία,
 • για την υποκινούμενη από συντεχνιακά συμφέροντα προσπάθεια κατάργησης στην πράξη του Ν. 4369/2016 που ψήφισε η σημερινή Κυβέρνηση και στον οποίο αποτυπώνεται ξεκάθαρα η βούληση της Πολιτείας να αξιοποιήσει το σύνολο του στελεχιακού της δυναμικού για την εξυπηρέτηση των βασικών κοινωνικών αναγκών,
 • για την μη ανταπόκρισή του στα αιτήματα για συνάντηση με την Ομοσπονδία μας.

Καταγγέλλουμε την Υπουργό Όλγα Γεροβασίλη

για την πεντάμηνη απραξία του καθ’ ύλην αρμόδιου, για θέματα δημόσιας διοίκησης, Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης και την ατολμία που δείχνει για την οριστική ρύθμιση του θέματος των Οργανισμών των Υπηρεσιών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Ν.4369/2016.

Ύστερα από τα παραπάνω

Ζητάμε την άμεση απόσυρση της απαράδεκτης εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών

 Καλούμε τους Υπουργούς κ. Πάνο Σκουρλέτη και κ. Όλγα Γεροβασίλη να αναλάβουν άμεσα πρωτοβουλίες

 • για τροποποίηση του υπαλληλικού κώδικα και την πλήρη εναρμόνιση του με τον νόμο 4369/2016,
 • για την κατάργηση του προβαδίσματος ανάμεσα σε αποφοίτους σχολών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης,
 • για τη σύνταξη και τροποποίηση των ΟΕΥ απολύτως σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4369/2016

Η Ομοσπονδία μας αντιλήφθηκε έγκαιρα τις διαφαινόμενες εξελίξεις μετά τις αποφάσεις του ΣτΕ και προχώρησε άμεσα στις δέουσες ενέργειες για την οριστική και ξεκάθαρη λύση του προβλήματος.

Είμαστε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε με κάθε τρόπο την προάσπιση των συμφερόντων των μελών μας και την προσπάθεια για την δίκαιη αντιμετώπιση όλων των υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας, συμπορευόμενοι και σε κοινές δράσεις μαζί με όλους τους Συλλογικούς φορείς των 53.000 Δημοσίων υπαλλήλων της ΤΕ κατηγορίας.

Καλούμε την ΑΔΕΔΥ και τις Ομοσπονδίες της, να πάρουν θέση στην εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών και την επιχειρούμενη καταστρατήγηση του Ν. 4369/2016 αφού όλοι οι υπάλληλοι των κατηγοριών ΤΕ και ΔΕ θα αποκλείονται πλέον από τις θέσεις ευθύνης.