Print Friendly, PDF & Email

Έκδοση προτύπων τευχών διακηρύξεων ανοικτής διαδικασίας για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημοσίων συμβάσεων έργου με αξιολόγηση μελέτης, κατ’ άρθρο 50 του ν. 4412/2016, άνω των ορίων και κάτω των ορίων του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή.

Δείτε εδώ

Πρότυπα Τεύχη Διακήρυξη Μελέτης μέσω ΕΣΗΔΗΣ ΦΕΚ 2837_τ.Β΄_16-7-2018